Home / สาระความรู้ / อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี

Loading...

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมมีสัตว์ป่านานาชนิดสถานที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้และเป็นอุทยานแห่งชาติ1ในจำนวน5แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบวันที่5ธันวาคม2530มีเนื้อที่ประมาณ1,497ตารางกิโลเมตรหรือ935,625ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตามแนวเหนือใต้มีความสูงประมาณ100-1,700เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนหินทรายและหินดินดานยอดเขาที่สูงที่สุดคือเขาใหญ่มีความสูงประมาณ1,767เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจากสภาพที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนก่อให้เกิดลำน้ำที่สำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมได้แก่แม่น้ำรันตีห้วยป้อมปี่ในแม่น้ำบิคี่ใหญ่ห้วยองค์พระห้วยเกรียงไกรห้วยปิล๊อกห้วยประจำไม้ห้วยลึกห้วยน้ำซับห้วยแก่งคะยือห้วยป่าตองห้วยซองกะเลียห้วยติพิห้วยทิม่องทะห้วยวังขยายห้วยช่องแคบห้วยท่ามะเดื่อห้วยน้ำมุดห้วยเกริงกะเวียเป็นต้นส่วนที่เป็นพื้นน้ำของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลมซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้นในปี2522และได้กักเก็บน้ำเป็นครั้งแรกในปี2527โดยกกเก็บน้ำในระดับปกติ155เมตรและสูงสุด160.5เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคิดเป็นพื้นที่ผิวน้ำประมาณ388ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ25.92ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนที่มีอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมจากทะเลอันดามันแบ่งเป็น3ฤดูคือฤดูฝนระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมจะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ1,600-2,200มิลลิเมตรโดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในบริเวณด้านเหนือสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ14องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคมฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคมมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ37-38องศาเซลเซียสในช่วงเดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

Loading...

สภาพโดยทั่วไปของป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีไม้ชนิดต่างๆขึ้นอย่างหนาแน่นมีเรือนยอดทึบบางบริเวณพื้นที่มีความชื้นสูงเช่นบริเวณริมลำห้วยหรือตามร่องห้วยจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นพิเศษมีสภาพคล้ายป่าดงดิบพื้นที่ป่าส่วนมากอยู่บริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติชนิดไม้ที่พบได้แก่อินทรชิตแคยอดดำแดงสมอพิเภกสะทิบกาสามปีกเปล้าใหญ่ลายหว้าลูกดิ่งพืชพื้นล่างได้แก่ลูกไม้ของไม้ชั้นบนเต่าร้างเข็มป่าชะอมเหมือดโลดเป็นต้นนอกจากพื้นที่ป่าเบญจพรรณแล้วยังมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมซึ่งจะรวมถึงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ดังกล่าวอยู่รอบๆอ่างเก็บน้ำทางตะวันออกของพื้นที่อุทยานแห่งชาติและบริเวณแนวเขตทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่ที่ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางภายหลังปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างมีหญ้าลูกไม้ต่างๆและไผ่ขึ้นทดแทนชนิดไม้ที่พบเช่นเปล้าใหญ่หว้าอุโลกคอแลนเป็นต้น

สัตว์ป่าที่อาศัยร่วมกันในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีไม่น้อยกว่า268ชนิดพบโดยทั่วไปได้แก่เก้งชะนีมือขาวอีเห็นธรรมดานากเล็กเล็บสั้นพญากระรอกดำกระรอกปลายหางดำกระจ้อนค้างคาวขอบหูขาวกลางค้างคาวหน้ายาวใหญ่ค้างคาวเล็บกุดนกจาบดินอกลายนกกะรางหัวหงอกนกเสือแมลงหัวขาวนกปรอดเหลืองหัวจุกนกปรอดคอลายนกปรอดดำนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทองนกหัวขวานเขียวป่าไผ่นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจเหยี่ยวแมลงปอขาแดงนกบั้งรอกแดงนกขุนแผนหัวแดงนกโพระดกคางแดงจิ้งเหลนหลากหลายจิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบกิ้งก่าบินปีกสีส้มกิ้งก่าหัวแดงกิ้งก่าแก้วตุ๊กแกบ้านงูสามเหลี่ยมงูลายสาบคอแดงเขียดจิกกบอ่องกบหนองปาดจิ๋วลายเลอะปาดตีนเหลืองปาดจิ๋วลายแถบคางคกบ้านอึ่งอ่างบ้านอึ่งข้างดำอึ่งหลังจุดและอึ่งน้ำเต้าเป็นต้นในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมและลำธารต่างๆมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่หลากชนิดเช่นปลาสลาดปลาแปบขาวปลาซิวหางกรรไกรปลาสร้อยขาวปลาไส้ตันตาแดงปลากระทุงเหวปลาชะโดปลาตะเพียนสมพงษ์ปลาจิ้งจอกปลาค้อปลาอาดปลาแขยงหินและปลากดเป็นต้น

Facebook Comments
Loading...

Check Also

ทำอย่างไรดี หากชีวิตกำลัง ย่ำแย่ ไร้ทางออก

Loading... เชื่ …