Home / สาระความรู้ / เทคนิคการปลูกและ ดูแล มะเขือพวง

เทคนิคการปลูกและ ดูแล มะเขือพวง

Loading...

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) หรือบักแข้งแบบละเอียด บักแข้งเป็นภาษาอีสานที่คนภาคอีสานใช้เรียกกัน และยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก มะเขือพวง จัดเป็นพืชผักสมุนไพรโดยอดีตจะเป็นพืชป่า เพราะเราจะสามารถพบเจอได้เพียงในป่า แต่ปัจจุบันพัฒนาสายพันธุ์มาสำหรับปลูก และขายเพื่อสร้างรายได้ และยังนิยมปลูกจนกลายเป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมนำผลมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะ ใช้ทำน้ำพริกปลาทู น้ำพริกต่างๆใช้ทำแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน หรือจะนำมากินแบบสดๆ กับน้ำพริกเป็นต้น

มะเขือพวง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศ และหมู่เกาะในทวีปอเมริกากลางจนถึงทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมักพบขึ้นเป็นวัชพืชขึ้นกระจัดกระจายเกือบทั่วไป ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในทุกประเทศในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร และนิยมปลูกสำหรับเป็นอาหารในแทบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า ลาว มาเลเซีย เป็นต้น

การปลูกมะเขือพวง (Pea eggplant) สร้างรายได้ มะเขือพวงเป็นมะเขือที่สามารถปลูกได้ง่าย สามารถเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด และมีความทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี และเป็นพืชที่มีความต้านทานโรคสูง นิยมนำมารับทานเป็นสมุนไพร

สำหรับการปลูกมะเขือพวงมีวิธีปลูกที่นิยม และใช้มากในปัจจุบัน คือ การปลูกด้วยเมล็ด ส่วนวิธีอื่นที่สามารถทำได้ คือ การตอนกิ่ง ส่วนวิธีอื่นก็ไม่ค่อยนิยม และให้ผลผลิตไม่ค่อยดี เนื่องจากมะเขือพวงเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงไม่กี่ปี และลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อนและมีอายุน้อยไม่ทนทาน

การปลูกมะเขือพวงเพื่อการค้าขาย การปลูกเพื่อการค้าขายจะนิยมปลูกทั้งในแปลงเฉพาะมะเขือพวงหรือปลูกมะเขือพวงแซมตามร่อสวนต่างๆ เช่น สวนกล้วย สวนมะละกอ สวนมะม่วง เป็นต้น

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตียมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับการปลูก ในปัจจุบันนิยมใช้พันธุ์ที่ไร้หนามที่พัฒนาขึ้นจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยทางการเกษตรต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม้โจ้

เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ หากได้จากผลสุกจะต้องเลือกเอาผลจากต้นที่แข็งแรง ผลมีลักษณะโต ผิวผลเกลี้ยง เป็นมัน และต้องเป็นผลที่สุกจัดจนมีส้มแดง หลังจากนั้น นำผลสุกมาบี้แยกเมล็ดออก แล้วนำเมล็ดมาตากแห้ง 3-5 วัน ก่อนนำเก็บในถุง และเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การเตรียมดินสำหรับปลูกมะเขือพวง การปลูกมะเขือพวงในแปลงจะต้องเตรียมแปลงด้วยการไถกลบดิน 1-2 ครั้ง โดยก่อนไถครั้งที่ 2 ให้หว่านด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 2-4 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ทั้งนี้ อาจไถยกร่องแปลงหรือไม่ก็ได้

Loading...

การเตรียมกล้ามะเขือพวง สำหรับการเตรียมกล้าสำหรับปลูกเราต้องตรียมแปลงเพาะเมล็ดก่อน ด้วยการไถหรือขุดพรวนดิน ขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เมตร ความยาวตามความเหมาะสม ก่อนจะหว่านเมล็ดแห้งลงแปลงให้กระจายเพื่อให้ต้นกล้าเกิดเป็นต้นอ่อน

เมื่อเสร็จให้คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ และรดน้ำให้ชุมหลังจากนั้น จะรดน้ำทุกวัน จนกล้าโตได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่อยลดการให้น้ำลง และดูแลจนกล้ามีความสูงประมาณ 5-10 ซม. หรือมีอายุประมาณ 25-30 วัน หลังหว่านเมล็ด ค่อยถอนย้ายปลูกในแปลงใหญ่

ขั้นตอนการปลูกมะเขือพวง ใช้กล้าอายุ 25-30 วัน หรือสูงประมาณ5-10ซม. ระยะต้น และแถว 1-1.5 เมตร เลือกเมล็ดกล้าที่ดีและแข็งแรง

การให้น้ำ การให้น้ำมะเขือพวง หลังการย้ายกล้าลงปลูกจำเป็นต้องให้น้ำทุกวันตลอด 1-2 อาทิตย์ จนกว่าต้นกล้าจะตั้งต้นได้ หลังจากนั้นค่อยลดการให้น้ำลงเหลือ 3-4 ครั้ง/อาทิตย์ และต่อเนื่องจนถึงระยะก่อนออกดอก จึงค่อยให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระยะออกดอกจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันดอกร่วง และทำให้ดอกติดผลมากขึ้น

การใส่ปุ๋ย หลังจากต้นหล้าอายุ 2 อาทิตย์ หลังการปลูก ครั้งที่ 1 ให้หว่านด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร่ และครั้งที่ 2 หลังจาก 2 เดือน หลังการปลูก ให้ใช้ปุ๋ย 12-12-24 อัตราเดียวกัน และควรให้ปุ๋ยคอกรอบโคนต้น 1-2 ครั้ง อัตรา 1-2 กำ/ต้น

การเก็บผล มะเขือพวงจะเริ่มเก็บผลได้ประมาณ 80 วัน หลังย้ายปลูก หรือมีอายุหลังเพาะกล้าประมาณ 3.5-4 เดือน ซึ่งจะต้องทยอยเก็บในเฉพาะช่อผลที่ผลโตเต็มที่

การปลูกมะเขือพวงเพื่อรับประทานเอง การปลูกมะเขือพวงในรูปแบบนี้จะมีจำนวนน้อยและไม่ต้องการดูแลเอาใจใส่มากนักอาจปลูกเพียงไม่กี่ต้นในสวนหลังบ้านหรือตามหัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างๆต่างเพียงเพื่อเก็บผลมารับประทานภายในครอบครัว ส่วนผลผลิตก็จะไม่สวยงามเพราะไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควร

สำหรับการปลูกโดยทั่วไปจะใช้วิธีการหว่านเพาะกล้าก่อน ด้วยการขุดพรวนดิน และกำจัดวัชพืชในแปลงขนาดเล็ก ก่อนจะหว่านโรยด้วยปุ๋ยคอกเล็กน้อยหรือไม่จำเป็นต้องหว่าน หลังจากนั้น จะนำเมล็ดแห้งที่ได้จากการนำเมล็ดจากผลมะเขือพวงสุกมาตากแห้ง ก่อนจะหว่านลงแปลงเพาะ แล้วคลุมด้วยฟางข้าวหรือไม่ต้องคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม หลังจากการหว่าน จำเป็นต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวันและดูแลจนกว่ากล้ามะเขือพวงจะโตสูงประมาณ 5-10 ซม. ค่อยถอนย้ายไปปลูกตามจุดที่ต้องการ

Facebook Comments
Loading...

Check Also

ทำอย่างไรดี หากชีวิตกำลัง ย่ำแย่ ไร้ทางออก

Loading... เชื่ …